...

ORGANIZACJA IMPREZ

Dzięki dużej przestrzeni organizujemy również imprezy okolicznościowe, jak: integracje firmowe, konferencje, koncerty, wesela, komunie oraz wiele innych. Sali jest wyposażona w rzutnik i ekran. Do każdego przesłanego zapytania podchodzimy indywidualnie i staramy się sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Katarzyna Wicha-Gajek
TEL.: 731 009 113
katarzyna.wicha@nacyplu.eu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.