...

Menu

AKTUALNE MENU DOSTĘPNE W ZAKŁADCE:

 

Szanowni goście, informujemy, że w poniedziałki kuchnia jest otwarta od godz. 16.00 i serwujemy tylko pizzę i makarony z aktualnej karty menu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.